Recent

Stedelijk Museum Breda

Eind 2019 heeft het Stedelijk Museum Breda een tiental werken van Frans Verhaak aan de museumcollectie toegevoegd. Het betreft drie beeldhouwwerken, zes reliëfs en een crucifix. Het Museum heeft haar keuze vooral laten vallen op vroeg religieus/figuratief werk, met uitzondering van één abstract reliëf.

Arti & Amicitiae, Amsterdam: Oktober 2018 – Januari 2019

Als lid van de kunstenaarsvereniging Arti & Amicitiae kreeg Els Verhaak de gelegenheid haar kunstcollectie te tonen. Samen met conservator Harald Schole werd een keuze gemaakt waarbij het werk van Frans Verhaak werd gecombineerd met dat van anderen. Voor het openingswoord van Harald Schole wordt verwezen naar www.arti.nl/tentoonstelling/de-collectie-van-els-verhaak.